Pogoda Bydgoszcz z serwisu

O bydgoszczy

Bydgoszcz jest głównym miastem województwa kujawsko – pomorskiego. Jest to miasto z tradycją, bogatą kulturą i zachowanymi jeszcze do dziś, bogatymi tradycjami regionalnymi. Jest to również największe miasto regionu, wokół którego skupia się przemysł i rozwój techniczno-ekonomiczny.

Pod kątem geograficznym Bydgoszcz zawsze był najważniejszym miastem województwa kujawsko-pomorskiego. To tutaj krzyżują się szlaki rzeczne, transportowe, a nawet lotnicze. Jest to miasto, które jest jednym z największych miast w Polsce, również odnosząc się do jego powierzchni użytkowej. Ciekawostką geograficzną może być fakt, że samo miasto leży na największej w Polsce polanie leśnej. Otoczone jest ze wszystkich stron lasami, dzięki czemu zachowało unikalny mikroklimat. Bydgoszcz jednocześnie jako centralne miasto regionu, stał się również centrum kultury, sztuki oraz nauki. Geograficzne położenie Bydgoszczy sprzyja także rozwojowi przemysłu, natomiast czysty klimat oraz środowisko naturalne sprzyjają rozwojowi przemysłu elektronicznego. Wokół Bydgoszczy skupiają się inne, mniejsze ośrodki przemysłowe, handlowe oraz usługowe.